OM NATURSKIFER

Se i denne video hvordan skiferen brydes i miner og kløves med håndkraft.

ÆGTE HÅNDKLØVET NATURSKIFER

Naturskifer er et 100 % rent naturmateriale. Naturskifer indeholder ingen skadelige substanser og er miljømæssigt uovertruffen i modsætning til industrielt forarbejdede alternativer.

Naturskifer kan holde over 100 år. Skifer af god kvalitet er fra naturen skabt meget modstandsdygtigt over for klimatiske påvirkninger. 

Naturskifer skal ikke afrenses eller males. Det naturlige olieindhold samt den lave vandopsugning bevirker, at beklædningen forbliver flot – i både 10 og 100 år.  Det er naturens eget produkt, og overfladen vil altid fremstå med smukke farver.

Naturskifer havde sin storhedstid i Danmark fra midten af 1800-tallet til først i 1900-tallet. Her begyndte man at anvende skifer som tagbelægning på større ejendomme i købstæderne, i brokvartererne i København, på herregårdshovedbygninger, stationsbygninger og villaer.

Efter en årrække, hvor der mest blev anvendt kunstfremstillede Eternitplader, er naturskifer siden starten af 1980’erne igen blevet et af de foretrukne materialer til tag og facade.

Tidligere var det mest til tag der blev anvendt ægte skifer og for bare 15 år siden var der ikke en eneste facade med naturskifer i Danmark. Man mente det var for dyrt og besværligt. Efter vi gik i gang med at udvikle en løsning med skifer monteret med et enkelt overlæg, på en ventileret facadekonstruktion er anvendelsen af facadeskifer eksploderet.
Det viste sig at være en fantastisk holdbar og smuk løsning, som samtidig har gjort beklædningen konkurrencedygtig overfor de fleste andre facadebeklædninger.

Skifer anvendes mest til facadebeklædning og tagbeklædning, men også til gulvfliser og bordplader. Når naturskiferen anvendes på taget lægges den som en tredobbelt, vandtæt beklædning og regnes for en af de dyreste tagbeklædninger der findes.

Når skiferen anvendes til facader, er det ofte med et lille overlæg, som gør skiferfacader til en økonomisk attraktiv facadebeklædning. 

​Hvilke typer naturskifer findes der?

Hovedparten af naturskiferen til tagdækning kommer fra Spanien. Dertil kommer en række andre lande, som også har skiferproduktion, dog mest til eget brug. De fleste skifre til facadebeklædning kommer fra Spanien og Brasilien.

Kina og Indien har store naturskiferforekomster, men produktionen i disse lande er dog ikke systematiseret eller underlagt nogen form for kvalitetskontrol. Skifer derfra er som regel enten af ringe kvalitet eller mangler de egenskaber, som der skal til i et koldt klima som det danske. 

Med hvilke farver og overflader findes naturskifer?

Naturskifer findes i mange forskellige farvenuancer og varianter, som afhænger af, hvor i verden og fra hvilket brud skiferen stammer fra. De normale farver er nuancer i sortgrå. Men alt efter hvor skiferen er fra, findes den også med rødlige og grønlige nuancer.

Skifer kan fås med flere forskellige overflader. Overfladen afhænger af skiferens densitet, og af hvordan den er kløvet.  Som regel anvendes der tynde og ensartede skifre til taget og mere rustikke og tykkere skiferplader til facaderne, da det giver en mere levende og stærkere overflade.

Hvor længe holder en beklædning med naturskifer?

Naturskifer kan holde over 100 år. Skifer af god kvalitet er fra naturen skabt meget modstandsdygtigt over for klimatiske påvirkninger. Skiferen kræver ikke en egentlig vedligeholdelse udover, at det er en god idé med jævne mellemrum at fjerne mos, blade o. lign. I områder med meget skygge, kan der være algeforekomster, som dog enkelt kan renses af.

Skifer er miljømæssigt uovertruffen, da der kun skal bruges ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. Selve brydningen af skifer er meget lidt CO2 belastende. Desuden indeholder det ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer.

 

Naturskifer, naturskiffer, facadeskifer skiferbeklædning skifferbeklædning skifer skiffer skifferfacade billig skiferr