NATURSKIFER OG MILJØ

Verdens bedste byggemateriale, også for miljøet.

Naturskifer har en uopvertruffen lang holdbarhed og der skal dermed kun bruge ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. Samtidig er vedligeholdelsen minimal, Naturskifer skal hverken males eller afrenses.

Brydningen af skifer er meget lidt Co2-belastende og naturskifer indeholder ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer.

Naturskifer er et 100% naturmateriale, som er udvundet af den rene klippe.

Naturskifer er håndkløvet og kræver hverken kunstige materialer, ovne eller kemiske produkter.

Resurserne er uendelige.

Naturskifer kan demonteres og genbruges mange gange, eller det kan knuses og anvendes som vejfyld mv.

En naturskiferfacade skal som udgangspunkt ikke vedligeholdes som andre facadematerialer. Skiferens lave vandabsorption og gode modstandsdygtighed gør at overfladen altid står som en naturlig håndkløvet klippe.

Naturskifer er fra naturen side olieholdig, hvilket går at der ikke så nemt gror alger og lignende på overfladen.

En naturskiferfacade skal IKKE males eller behandles på anden måde, da den så vil miste sin glød og der påføres vedligeholde.

Skiferen er også meget velegnet til sommerhuse eller andre ejendomme som ligger tæt ved strand. Her vil andre materialer blive nedbrudt og skal males ofte eller vedligeholdes på anden vis, hvor skiferen blot vil blive endnu smukkere, da det er den rene klippe.

Smudsede skiferoverflader kan rengøres med børste og vand, evt. tilsat en let blanding med sæbe. Afvask flere gange med rent vand.
Skifer er simpelthen det bedste tagmateriale overhovedet. Et naturmateriale med uovertrufne tekniske egenskaber, der kan tilpasses ethvert projekt og tilføre det merværdi.

For at vælge et  materiale med den laveste miljøbelastning er det nødvendigt at tage hensyn til flere faktorer:

 • Den indeholdte energi; den energi, der kræves for at udvinde, behandle og transportere materiale og hvordan affald håndteres.

 • Holdbarheden af ​​materialet. Omkostningerne og miljøpåvirkning skal måles over levetiden af ​​produktetet, jo større holdbarhed jo lavere effekt.

 • Potentialet for genanvendelse eller regenerering. Det er også nødvendigt at tage hensyn til muligheden for at genbruge materialet, når levetiden for den oprindelige beklædning er kommet til en ende.

  I de senere år har der været en betydelig forskning i indeholdte energi af byggematerialer. For eksempel har University of Bath [1] foretaget en gennemgang af rapporter, konferencebidrag, hjemmesider etc. for at give en oversigt over den indeholdte energi af forskellige byggematerialer. Disse omfattede alle de mest almindelige tagmaterialer.

  Skifer er miljømæssigt uovertruffen, da der kun skal bruges ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. Selve brydningen af skifer er meget lidt CO2 belastende. Desuden indeholder det ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer.

  Nedenunder en livscyklusanalyse for naturskifer som tagdækning, stillet op mod andre materialer.

   

  Co_2 mængde pr. produceret kilo tagmateriale:
  Beton teglsten: 0,19 kg.
  Ler teglsten: 0,43 kg.
  Tagskifer: 0,005 – 0,054 kg

 

Bæredygtighed