Spørgsmål og svar

Her har vi forsøgt at besvare de oftest stillede spørgsmål fra vores kunder, der overvejer at vælge ægte naturskifer.

Vi håber at dine spørgsmål kan besvares nedenfor – ellers er du meget velkommen til at skrive til os.

Hvad er naturskifer?

Naturskifer er en stenart dannet af leraflejringer. Skifers vigtigste karakteristika er dens “kløvelighed”, dvs. at den altid deler sig lige ned igennem lagene, når den flækkes (kløves). 

Se en video her om hvordan naturskifer brydes i minen og håndkløves.

Naturskifer er et 100 % rent naturmateriale. Naturskifer indeholder ingen skadelige substanser og er miljømæssigt uovertruffen i modsætning til industrielt forarbejdede alternativer.

Naturskifer kan holde over 100 år. Skifer af god kvalitet er fra naturen skabt meget modstandsdygtigt over for klimatiske påvirkninger. 

Naturskifer skal ikke afrenses eller males. Det naturlige olieindhold samt den lave vandopsugning bevirker, at beklædningen forbliver flot – i både 10 og 100 år.  Det er naturens eget produkt, og overfladen vil altid fremstå med smukke farver.

Naturskifer havde sin storhedstid i Danmark fra midten af 1800-tallet til først i 1900-tallet. Her begyndte man at anvende skifer som tagbelægning på større ejendomme i købstæderne, i brokvartererne i København, på herregårdshovedbygninger, stationsbygninger og villaer.

Efter en årrække, hvor der mest blev anvendt kunstfremstillede Eternitplader, er naturskifer siden starten af 1980’erne igen blevet et af de foretrukne materialer til tag og facade.

Tidligere var det mest til tag der blev anvendt ægte skifer og for bare 15 år siden var der ikke en eneste facade med naturskifer i Danmark. Man mente det var for dyrt og besværligt. Efter vi gik i gang med at udvikle en løsning med skifer monteret med et enkelt overlæg, på en ventileret facadekonstruktion er anvendelsen af facadeskifer eksploderet.
Det viste sig at være en fantastisk holdbar og smuk løsning, som samtidig har gjort beklædningen konkurrencedygtig overfor de fleste andre facadebeklædninger.

Skifer anvendes mest til facadebeklædning og tagbeklædning, men også til gulvfliser og bordplader. Når naturskiferen anvendes på taget lægges den som en tredobbelt, vandtæt beklædning og regnes for en af de dyreste tagbeklædninger der findes.

Når skiferen anvendes til facader, er det ofte med et lille overlæg, som gør skiferfacader til en økonomisk attraktiv facadebeklædning. 

Hvorfor er naturskifer et af verdens bedste byggematerialer for miljøet?

Naturskifer har en uopvertruffen lang holdbarhed og der skal dermed kun bruge ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. I mellemtiden er vedligeholdelsen minimal, Naturskifer skal hverken males eller afrenses.
Brydningen af skifer er meget lidt Co2-belastende og naturskifer indeholder ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer.

Naturskifer er et 100% naturmateriale, som er udvundet af den rene klippe.

Naturskifer er håndkløvet og kræver hverken kunstige materialer, ovne eller kemiske produkter.
Resurserne er uendelige.

Naturskifer kan demonteres og genbruges mange gange, eller det kan knuses og anvendes som vejfyld mv.
En naturskiferfacade skal som udgangspunkt ikke vedligeholdes som andre facadematerialer. Skiferens lave vandabsorption og gode modstandsdygtighed gør at overfladen altid står som en naturlig håndkløvet klippe.

Naturskifer er fra naturen side olieholdig, hvilket går at der ikke så nemt gror alger og lignende på overfladen.

En naturskiferfacade skal IKKE males eller behandles på anden måde, da den så vil miste sin glød og der påføres vedligeholde.
Skiferen er også meget velegnet til sommerhuse eller andre ejendomme som ligger tæt ved strand. Her vil andre materialer blive nedbrudt og skal males ofte eller vedligeholdes på anden vis, hvor skiferen blot vil blive endnu smukkere, da det er den rene klippe.
Smudsede skiferoverflader kan rengøres med børste og vand, evt. tilsat en let blanding med sæbe. Afvask flere gange med rent vand.
Skifer er simpelthen det bedste tagmateriale overhovedet. Et naturmateriale med uovertrufne tekniske egenskaber, der kan tilpasses ethvert projekt og tilføre det merværdi.

Hvorfor er en naturskiferfacade ikke så dyr som jeg troede?

Naturskifer var for år tilbage et af de dyreste materialer til tag og facade.

Pga. større efterspørgsel er priserne faldet meget de seneste år og nye måder at montere skiferen har gjort det endnu mere attraktivt.

Vi har hos Naturskifer.nu arbejdet med skifer i mere end 25 år og har tæt dialog med vore leverandører. Vi tager meget store partier skifer hjem ad gangen og får det leveret direkte fra producenten.

Derfor kan vi tilbyde meget attraktive priser.

Hvilken type/størrelse naturskifer skal jeg vælge?

Valg af type, farve og størrelse på naturskiferen er afhængig af smag og til dels af størrelsen på fladen som ønskes beklædt. Ved mindre flader vil det være nemmest at montere de små skiferstørrelser.

De almindelige skifergrå farver passer godt ind alle steder, hvor de grønlige eller multicolor farvede skifre måske mere passer ind i områder med træer og andre naturfarver.

Hvor kan facadeskifer anvendes?

Vor facadeskifer er både til nybyggeri og renovering.

Kan anvendes som facadebeklædning på etagebyggeri, enfamiliehuse, villaer, garager, tilbygninger, skure, læmure, gavlbeklædning, plankeværk og andre lodrette flader. Kan også anvendes indendørs.

Hvordan monteres en skiferfacade?

Se montageanvisninger med tegning og beskrivelse her

Facadebeklædning kan fungere som en del af selve konstruktionen eller monteres udenpå en vægkonstruktion, der allerede er tæt og komplet (eks. en træfacade, murstensmur eller lign.)
Hvordan den enkelte væg er konstrueret, kan variere, eks. alt efter hvornår huset er bygget, om det er en opvarmet eller uopvarmet bygning, om den er isoleret med udvendig facadeisolering mm.
Inden montage af skiferbeklædningen etableres der altid vandtæt vindspærre. Klassificering af vindspærren afhænger af konstruktionens formål. Der vil være strengere krav til materiale og udførelse ved boliger end ved uopvarmet konstruktioner. Se eksempelvis vindstopper fra Cembrithttps://www.cembrit.dk/byggeplader/cembrit-windstopper/

Ved renovering kan vindspærre udelades, hvis der i forvejen er et vandtæt underlag i form af eks. træfacade eller mursten.
Udenpå vindspærren monteres lodrette trykimprægnerede afstandslister med min. 600 afstand. Afstandslisten vil typisk være 25×50 mm.
Trælægte eller aluskinne monteres vandret med afstand iht. anvisning for de enkelte skiferstørrelser.

Hvis der er monteret en modstandsdygtig vindspærre, kan tykkelsen af afstandslisten reduceres såfremt der ønskes en tyndere konstruktion og der kan i stedet anvendes forskallingsbrædder i passende dimension. (Vær dog opmærksom på at krav til vindspærre vil være forøget)
I nogle tilfælde kan skiferpladerne fastskrues direkte på eksisterende facadebeklædning uden afstandslister og lægter.
Naturskifer kan ikke frostsprænge og kræver ikke ventilation på bagsiden.

Start nederst på facaden.
Mod sokkel, placeres startlægten så naturskiferen får den ønskede afstand til terræn. Facadebeklædningen bør holdes i passende afstand fra terrænet.
For at vinkle den nederste skifer som de øvrige skifre, monteres en 10 mm. liste eller en strimmel skifer på den nederste lægte/forskalling.
Skiferen opsættes med forbandt (forskudt en halv skifer i hver enkelt række)
Hver enkelt skifer opsættes med et lille overlæg som går ned over den overliggende skifer.
I de lodrette samlinger stødes skifrene helt op mod hinanden hvilket i praksis giver et mellemrum på 1-2 mm. De lodrette stød mellem skifrene vil være delvist åbne, hvilket sikrer et godt ventileret hulrum, med en god fugt- og varmeregulering der kan bidrage til et komfortabelt, indeklima.
Skiferplader størrelse 40×20 fastgøres med 2 4,0×40 mm. NANU facadeskruer i de forborede huller. Skruerne må ikke spændes så skiferen flækker. Skal kun fæstne skiferen let til lægten.
Det er vigtigt at hver enkelt skifer sidder vandret så pladerne ikke tander. Se montageanvisning.
Skiferplader størrelse 60×30 fastgøres med beslag, eller på aluminiumslægter med kroge. Se vore montageanvisninger.

Hvilket værktøj skal jeg bruge til skæring/forarbejdning af skiferen?

De forskellige typer af skifer har forskellig hårdhed og skal derfor skæres med forskelligt værktøj.

Barcelona og Malaga skifer: klippes fra bagsiden med NANU håndskifersaks, eller NANU skifersaks til boremaskinen ved større opgaver. Når pladerne klippes fra bagsiden, kommer der på forsiden den naturlige affasede grat som der er på alle skiferpladerne.
Skifrene kan også skæres med vinkelsliber med skive til sten. Når de skæres med vinkelsliber, kommer der dog ikke affasning på forsiden.
Huller kan klippes med Nanu håndskifersaks (fra bagsiden) eller bores med murerbord i alle typer skifre.

RIO skifer: skæres altid med vinkelsliber med skive til sten. Såfremt der ønskes affasning på forsiden af skiferen, kan pladen stilles på højkant og kanten der ønskes affaset, kan bearbejdes forsigtigt med en hammer.

Se denne video op Engelsk for klipning af naturskifer How to cut slates

Hvordan udskifter jeg enkelte skifre?

UDSKIFTNING AF ENKELTE SKIFRE som er fastgjort med skruer.:

Ved skifre som er fastgjort med skruer, vil den bedste måde være at man demonterer overliggende skifre indtil man kommer ned til den defekte skifer og så genmonterer opad. 

Uden at overliggende skifre demonteres: Den defekte skifer slås forsigtigt i stykker og alle stumper fjernes. Også dem der sidder under overliggende skifer. Skruehovedet saves af med en nedstrygerklinge så skrueskaftet stadig sidder tilbage. De overliggende skiferplader trækkes meget forsigtigt et par millimeter væk fra lægten, så den nye skifer kan glide op og hullerne kan få fat i skrueskafterne. Inden skiferen sættes op, lægges der en stribe silikone i toppen af skiferens forside og i bunden af skiferens bagside. Silikonen skal være velegnet til stenmaterialer. Det er vigtigt at silikone striben er lagt så den ikke bliver synlig når stenen trykkes til.

Hvis det i nogle tilfælde ikke kan lade sig gøre at få hægtet stenen på skrueskafterne, kan stenen klæbes som ovenstående og fikseres til silikonen er tør. Denne metode giver dog ikke samme sikkerhed for om stenen kan falde ned senere.

UDSKIFTNING AF ENKELTE SKIFRE som er fastgjort med beslag:

Den defekte skifer slås forsigtigt i stykker og alle stumper fjernes. Også dem der sidder under overliggende skifer. Beslaget rettes ud med en tang, den nye skifre sættes på plads og beslaget bøjes tilbage på plads. Samme beslag kan kun rettes ud og bøjes tilbage en enkelt gang.

 UDSKIFTNING AF ENKELTE SKIFRE. som er fastgjort med kroge på alulægte.

Den defekte skifer slås forsigtigt i stykker og alle stumper fjernes. Også dem der sidder under overliggende skifer. krogen rettes ud med en tang, den nye skifre sættes på plads og krogen bøjes tilbage på plads. Samme krog kan kun rettes ud og bøjes tilbage en enkelt gang.

Hvad gør jeg ved hjørner, vinduer mv.?

Aluminiumsinddækninger til de ind- og udvendige hjørner skal monteres på afstandslisterne. Inddækningerne sømmes eller skrues fast pr. 220 mm i hele profilets længde. Naturskifer og lægter tilpasses / monteres med ca. 5 mm afstand til aluminiumsinddækninger. 

Andre inddækninger kan købes som standard på de fleste trælaster.
Alternativt kan den lokale blikkenslager producere enhver tænkelig profil, så de passer til dit projekt. 

Hvilken farve har naturskifer?

Naturskifer findes i mange forskellige farvenuancer og varianter, som afhænger af, hvor i verden og fra hvilket brud skiferen stammer fra. De normale farver er nuancer af sort og blågrå. Men alt efter hvor skiferen er fra, findes den også med rødlige og grønlige nuancer.

Skifer kan fås med flere forskellige overflader. Overfladen afhænger af skiferens densitet, og af hvordan den er kløvet. Som regel anvendes der tynde og ensartede skifre til taget og mere rustikke og tykkere skiferplader til facaderne, da det giver en mere levende og stærkere overflade.

Hvor meget spild skal jeg regne med?

Da vi har med et håndkløvet naturprodukt at gøre, der under pakning og fragt er udsat for mange løft og flytninger må man acceptere at der kan være sten der er beskadiget på den ene eller anden vis. Indenfor vores branche accepteres der et svind på op til 6-8% hvilket man som kunde må og skal acceptere kan forekomme.

Vær ikke for kritisk med at frasortere skifre som har afvigelser i farve eller overflade, da dette kun er med til at give beklædningen et rustikt look, som afviger fra lidt kedeligere fabriksfremstillede produkter.

Hvor længe holder en beklædning med naturskifer?

Naturskifer kan holde over 100 år. Skifer af god kvalitet er fra naturen skabt meget modstandsdygtigt over for klimatiske påvirkninger. Skiferen kræver ikke en egentlig vedligeholdelse udover, at det er en god idé med jævne mellemrum at fjerne mos, blade o. lign.

I områder med meget skygge, kan der være algeforekomster, som dog enkelt kan renses af.

 

Hvad er leveringstiden på naturskifer?

Leveringstiden er oftest 4-6 dage.

Hvad gør jeg hvis jeg bor hvor der er udsatte vindforhold?

Under normale omstændigheder vil fastgørelsen med skruer eller beslag være tilstrækkeligt til at fastholde skifrene også uden at de klaprer mod hinanden. I områder med udsatte vindforhold, kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at lægge et par klatter fuge i overlægget.

Ved bygninger over 2 m. i højden og udsat terræn, bør der foretages beregninger for vindsug.

Hvordan bliver skiferen leveret?

Vi tilbyder at levere varer til adresser i Danmark, dog ikke til Færøerne og Grønland. Ønskes levering til ikke-brofaste øer, kan der forespørges på fragtpris ved at kontakte vores kundeservice inden bestilling.

Varerne leveres typisk indenfor 5-8 hverdage. 

Levering sker ”til kantsten” med en palleløfter. Det er ikke muligt at få kranet ind på grunden eller leveret med en gaffeltruck. Levering sker med en stor lastbil. Det er derfor ikke muligt at levere på veje med begrænset fremkommelighed; f.eks. snævre sommerhusområder, koloni- og haveforeninger, hvor levering vil ske til evt. fælles p-plads eller hvor chauffør skønner det muligt.

Varerne leveres på paller som ikke skal returneres.

For at et helt lastbiltræk kan komme frem, skal vejen være min. 3,0 m bred. Hvis vejen svinger, skal vejbredden være min. 3,5 m bred. Den angivne vejbredde er fra vejkant til vejkant.

Frirummet, for at en lastbil kan komme frem, skal min. være 4,5 m i bredden og 4,5 m i højden.

Underlaget skal være kørefast belægning, såsom asfalt og belægningssten el.lign. i et uafbrudt stykke fra vejkant til vejkant.

Alle ordrer stilles hensigtsmæssigt på kundens adresse uden kvittering.

Dette er for at undgå at kunden bliver udsat for ekstra betaling for genudkørsel hvis chaufføren ikke finder nogen hjemme på adressen. Risikoovergang sker når ordren er leveret på modtagers adresse.

Fragtprisen er afhængig af de varer, der bestilles, og er som følger:

Leverancer under 25 m2. kr. 650,00  

Leverancer mellem 25 m2 og 50 m2. kr. 950,00

Leverancer over 50 m2. kr. 1.200,00

Naturskifer, naturskiffer, facadeskifer skiferbeklædning skifferbeklædning skifer skiffer skifferfacade billig skifer